Custom Search

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ท่องเที่ยว วัดโสธรวรารามวรวิหาร/เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
ท่องเที่ยว วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดหงส์ เนื่องจากมีเสาหงส์อยู่ในวัด เสาหงส์มีลักษณะเป็นเสาสูง ปลายเสาเป็นรูปหงส์ตั้งอยู่ เล่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ตามประวัติเล่าว่า เดิมเป็นพระพุทธธูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ หน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงาม เป็นพระพุทธรูปปาฏิหาริย์ลอยทวนน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2313 สมัยต้นกรุงธนบุรี ภายหลังพระสงฆ์ภายในวัดเห็นความงดงามนี้จะเป็นอันตรายต่อองค์พระเอง จึงได้ช่วยกันนำปูนมาพอกเสริมปั้นหุ้มองค์เดิมไว้ พระพุทธโสธรที่ เห็นในปัจจุบันจึงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง พระพักตร์แบบศิลปะล้านนา พระเกตุมาลาแบบปลี ความกว้างของพระเพลา 3 ศอก 5 นิ้ว หรือ 1 เมตร 65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร โดย ฝีมือช่างล้านช้างเหตุที่วัดนี้ที่ได้ชื่อว่าโสธร มีผู้เฒ่าเล่าสืบกันมาว่าหงส์ซึ่งอยู่บนยอดเสาใหญ่ถูกลมพายุพัดลงมา ครั้นหงส์ตกลงมาแล้วก็เหลือแต่เสาใหญ่จึงมีบุคคลเอาธงขึ้นแขวนแทน เลยเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดเสาธง" ต่อมาเกิดลมพายุกล้าพัดเสาธงหักโค่นลงมาเป้นสองท่อน ประชาชนที่ถือเอาเครื่องหมายเสาธงหักเป็นท่อนนั้น ตั้งชื่อว่า "วัดเสาทอน" ครั้นต่อมาค่อย ๆ เพี้ยนแล้วห้วนเข้าเลยเรียกกันว่า "วัดโสธร" จนกระทั่งปัจจุบันนี้ นามวัด โสธรนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เคยทรงรับสั่งว่า "เป็นนามที่ไพเราะและแปลก ทั้งแปลได้ความดีมาก และทรงสันนิษฐานว่า ผู้ที่ให้ชื่อวัดไว้คงไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่อง" วัดโสธรเป็นวัดราษฏรมาแต่ดั้งเดิม พึ่งได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า " วัดโสธรวรารามวรวิหาร" เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2501

พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ น้ำหนัก 77 กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป ผนังอุโบสถบุด้วยหินอ่อนจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี มีจุดเด่นศิลปกรรมบนพื้นแกรนิตภาพมหาสมุทรที่สวยงามวิจิตร ในพระอุโบสถหลังใหญ่นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโสธรองค์จริงเป็นพระประธาน และพระพุทธรูปอื่นรวม 18 องค์ ประดิษฐานในดอกบัวขนาดใหญ่สวยงาม พระอุโบสถสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2541 พระอุโบสถมีลักษณะทรงไทยประยุกต์ กว้าง 44.50 เมตร ยาว 123.50 เมตร ลักษณะเป็นอาคารหลังคาประกอบเครื่องยอด ชนิดยอดทรงมณฑปแบบไทย ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงอย่างเดียวกันกับพระวิหาร เป็นอาคารจัตุรมุข ซึ่งเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นหลังคาแบบจัตุรมุข อย่างอาคารปราสาทแบบไทย จัดเป็นพระอุโบสถที่งดงามมาก และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์ ไปไว้ที่อื่นก่อนการเดินทางไปยังวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เดินทางโดยรถส่วนตัว โดยเดินทางมุ่งตรงเข้าไปยังตัวเมืองฉะเชิงเทราแล้วเลี้ยวเข้าถนนมรุพงษ์หรือถนนเรียบแม่น้ำบางปะกง วัดจะ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรหาง่ายเพราะมองเห็นอุโบสถได้แต่ไกล โดยยึดเอาทางไปศาลากลางเป็นหลัก หาง่ายมีป้ายบอกตลอดการเดินทางครับ

เดินทางโดยรถประจำทาง โดยมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหรือหมอชิตใหม่ใน ทุกๆ วัน สายกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา เดินทางไปลงยังขนส่งฉะเชิงเทราแล้วใช้รถท้องถิ่นเข้าไปยังวัดโสธรฯ

เดินทางโดยด้วยรถไฟ มีรถไปบริการออกจากสถานีหัวลำโพงไปฉะเชิงเทราทุกวันวันละ 11 ขบวน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1690

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโสธร - ชมพระอุโบสถที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม
สิ่งน่าสนใจอื่นๆในวัดโสธรวรารามวรวิหาร

หลวงพ่อโสธร

อุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร

อุโบสถจำลองหลังนอก มีที่บูชา แก้บนหลวงพ่อโสธร

ตลาดดอกไม้ขนาดใหญ่และเป็นแหล่งของฝากเมืองแปดริ้ว

ประเพณีที่น่าสนใจของวัดโสธรวรารามวรวิหาร

หลวงพ่อโสธรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนที่นับถือเป็นจำนวนมาก ทางวัดโสธรวราราม และพี่น้องชาวแปดริ้วจึงจัดให้มีงานเทศกาลฉลององค์หลวงพ่อปีหนึ่งมีสองครั้ง

ครั้งที่ 1 งานเดือน 5 เรียกว่างานกลางเดือน 5 เริ่มงานตั้งแต่วันขึ้น 14-15 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน ประมาณเดือนเมษายน ถือกันว่าเป็นงานวันเกิดของหลวงพ่อ หรือวันที่นำองค์หลวงพ่อขึ้นมาจากน้ำ

ครั้งที่ 2 งานเดือน 12 เรียกว่างานกลางเดือน 12 เริ่มงานตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวม 5 วัน ประมาณเดือนพฤศจิกายน ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยววัดโสธรวรารามวรวิหาร

ตลอดทั้งปี

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

วัดโสธรวราราม ถือเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยมีพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธโสธร ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง มีพระอุโบสถที่มีศิลปกรรมงดงาม และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทราที่น่าเข้าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งของเมืองแปดริ้ว เช่น ปติมากรรมทรายระดับโลก,ตลาดบ้านใหม่,ตลาดร้อยปีคลองสวน เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อได้สบายหรือจะนั่งเรือท่องแม่น้ำบางปะกงก็ สนุกสนานเพลิดเพลินไปอีกแบบ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-515186, 089-2513923

พระอุโบสถเปิดให้เข้าชม วันธรรมดาเปิด 7.00 น. – 16.-30 น.วันหยุดต่าง ๆ เปิด 7.00 น.-17.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สินค้ารวม